Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
TRANSLOG 2001

TRANSLOG 2001
pt. „System transportowy Polski – koordynacja, globalizacja, legislacja”

Konferencja odbyła się w Szczecinie w dniach 11-12 września 2001 r. Patronat honorowy nad Konferencją objął wojewoda zachodniopomorski – dr inż. Władysław Lisewski, a głównymi organizatorami byli: WZiEU US (Instytut Transportu i Logistyki), Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Organizacji i Zarządzania oraz Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów w Szczecinie. Przedmiotem dyskusji w trakcie obrad plenarnych była analiza problemów stanu i rozwoju polskiego systemu transportowego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości koordynacji rynków oraz gałęzi transportu. Kluczowymi tematami Konferencji, które w kolejnych edycjach przybrały formę paneli, były następujące:

  1. Koordynacja rynków i gałęzi transportu; dyskusji przewodniczył prof. Józef Perenc (US), a gośćmi byli: prof. Leszek Mindur (SGH w Warszawie), prof. Paweł Zalewski (US), prof. Krzysztof Szałucki (UG), prof. Krystyna Wojewódzka –Król (UG), prof. Andrzej Ruciński (UG), prof. Juliusz Engelhardt (US), prof. Krzysztof Luks, dr Michał Pluciński (US),
  2. Procesy globalizacji; debacie przewodniczył prof. Hubert Bronk (US) a gośćmi byli: prof. Jan Burnewicz (UG), prof. Herman Witte (FH Osnabrück), prof. Elżbieta Załoga (US), prof. Zdzisław Kordel (UG), prof. Stanisław Flejterski (US), prof. Wojciech Bąkowski (US), mgr Kazimierz Bartczak (Ministerstwo Infrastruktury), dr Wojciech Downar (US),
  3. Legislacja; tej części  konferencji przewodniczyła prof. Elżbieta Załoga (US) a gośćmi byli prof. Bogusław Liberadzki (SGH w Warszawie), dr Krzysztof Wesołowski (US), mgr Michał Bronk, dr Maciej Mindur (SGH w Warszawie), prof. Daniel Fic (Uniwersytet Zielonogórski).

Warto przypomnieć, że na  nastrojach uczestników tej konferencji mocno zaważył atak terrorystyczny na World Trade Center w Nowym Jorku, który miał miejsce w trakcie pierwszego dnia TRANSLOG 2001.

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU