Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
STRONA GŁÓWNA
Uniwersytet Szczeciński


oraz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zapraszają na
XIII Międzynarodową Konferencję

Euro – Trans 2016
Transport. Wzrost i rozwój

19 – 20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8
Sala 314-316 (3 piętro) budynek Service Inter-Lab WZiEU

Konferencja ujęta jest w programach obchodów jubileuszu 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 70-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim.


HONOROWY PATRONAT

Wicepremier Rządu RP, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Pan Jarosław Gowin


Minister Infrastruktury i Budownictwa
Pan Andrzej Adamczyk


Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
Pan Marek Gróbarczyk


Przewodniczący Komitetu Transportu PAN
Pan Wojciech Wawrzyński


Prezes Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji RP
Pan Janusz Dyduch

 


PARTNERZY KONFERENCJI

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie
Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
Polskie Towarzystwo Logistyczne
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych


Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU